Prettau Anterior Zirkonzahn

Prettau® Anterior

Tổng quan đặc điểm

  • Zirconia mới – độ trong mờ tương tự như lithium disilicate
  • Đặc biệt thích hợp khi dùng cho vùng răng cửa
  • > 670 MPa
  • Dành cho mão rời, inlay, onlay, veneer, tối đa 3 đơn vị cầu răng (cấu tạo toàn phần hoặc đã được mài bớt)
  • Hoàn toàn tương thích sinh học
  • Nhiệt độ nung: 1500°C
  • Có sẵn mẫu trơn với chiều dài khác nhau
  • Có thể tùy chỉnh với Colour Liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Ceramics ICE Zirkon cũng như ICE Zirkon Stains Prettau® và ICE Zirkon Stains 3D by Enrico Steger

Độ dày: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25

Cơ chế/ Đường kính: 95, 98, 98 khấc

Zirconia  có độ trong mờ cao, dùng cho mão rời, inlay, onlay, veneer, tối đa 3 đơn vị cầu răng (cấu tạo toàn phần hoặc đã được mài để gắn sứ).

ZirkonzahnLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*