Greenbite Apple DETAX

Greenbite Apple DETAX

Độ đặc quánh: trung bình
Độ lưu chảy: trung bình
Đặc điểm đông cứng: nhanh
Thời gian làm việc, ước tính bằng phút: 0:30
Thời gian đặt trong miệng, ước tính bằng phút: 1:00
Kết hợp được với: Detaseal® lite, Detaseal® Xlite
Kỹ thuật lấy dấu: kỹ thuật bite key và intraoral fixations

Đóng gói:

  • base + catalyst 2 x 50 ml
  • mixing cannulas, green 12 pcs.
  • contouring tips 12 pcs.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.