Exaplast Set DETAX

Exaplast Set DETAX

exaplast putty
Độ đặc quánh: rất nặng
Độ lưu chảy: trộn tay
Đặc điểm đông cứng: bình thường
Thời gian làm việc, ước tính bằng phút: 1:15
Thời gian đặt trong miệng, ước tính bằng phút: 3:30
Kết hợp được với: exasoft wash
Kỹ thuật lấy dấu: kỹ thuật correction và lấy dấu hai thì

exasoft wash
Độ đặc quánh: nhẹ
Độ lưu chảy: cao
Đặc điểm đông cứng: bình thường
Thời gian làm việc, ước tính bằng phút: 1:15
Thời gian đặt trong miệng, ước tính bằng phút: 2:30
Kết hợp được với: exaplast putty
Kỹ thuật lấy dấu: kỹ thuật correction và lấy dấu hai thì

exagel cat
Gel xúc tác, ít gây kích ứng.

Đóng gói:

  • Putty, jar 910 ml
  • Wash, tube 140 ml
  • Cat, tube 60 ml


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.