Endo e Class South Korea

Endo e Class

Phát minh tuyệt vời hơn so với bạn tưởng tượng
Hoạt động êm ái và thoải mái

Hoạt động chính xác và ổn định

  • Endo e Class có thể hoạt động từ 20 đến 4,400 rpm với mấy lực mo men xoắn 9.9 Ncm (ngoại trừ 6:1)
  • Tỷ lệ truyền khác nhau (6:1, 8:1. 10:1, 16:1, 20:1, 64:1) có thể giúp bạn thực hiện một cách hoàn hảo nhất
  • Chức năng có 15 chương trình bộ nhớ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

four + ten =