Detaseal - Lite - X-lite - Mono

Detaseal® Hydroflow Xlite

Độ đặc quánh: siêu nhẹ
Độ lưu chảy: rất cao
Đặc điểm đông cứng: bình thường
Thời gian làm việc, ước tính bằng phút: 2:00
Thời gian đặt trong miệng, ước tính bằng phút: 2:00
Kết hợp được với: Detaseal® putty, Detaseal® heavy
Kỹ thuật lấy dấu: kỹ thuật correction và lấy dấu hai thì

Đóng gói:

  • base + catalyst 2 x 50 ml
  • mixing cannulas, yellow 12 pcs.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.