Detaseal® Hydroflow Putty

Detaseal® Hydroflow Putty

Độ đặc quánh: rất nặng
Độ lưu chảy: trộn tay
Đặc điểm đông cứng: nhanh
Thời gian làm việc, ước tính bằng phút: 1:30
Thời gian đặt trong miệng, ước tính bằng phút: 2:00
Kết hợp được với: Detaseal® lite, Detaseal® Xlite
Kỹ thuật lấy dấu: kỹ thuật correction và lấy dấu hai thì

Đóng gói:

  • jar of base 2 x 250 ml
  • jar of catalyst 2 x 250 ml
  • measuring scoops 2 pcs.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.