Detaseal - Lite - X-lite - Mono

Detaseal® Hydroflow Mono

Độ đặc quánh: trung bình
Độ lưu chảy: ổn định
Đặc điểm đông cứng: nhanh
Thời gian làm việc, ước tính bằng phút: 1:30
Thời gian đặt trong miệng, ước tính bằng phút: 2:00
Kết hợp được với: Detaseal® Hydroflow Lite, Detaseal® Hydroflow Xlite
Kỹ thuật lấy dấu: kỹ thuật lấy dấu một pha và lấy dấu hai thì

Đóng gói:

  • base + catalyst 2 x 50 ml
  • mixing cannulas, green 6 pcs.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

CAPTCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.